Tulipany nasze

Napisany w kategorii Porady | 1 komentarz

Tulipany nasze

Przekopywanie gleby jest jedną z podstawowych metod walki z uciążliwymi chwastami i szkodnikami glebowymi. Przekopując jesienią zagony mamy możliwość niszczenia chwastów wieloletnich poprzez usuwanie z gleby ich rozło­gów czy korzeni. Jest to skuteczny sposób pozbycia się perzu właściwego, powoju polnego czy mleczu pospolitego. Przekopując glebę jesienią niszczymy również groźne szkodniki glebowe takie jak drutowce i pędraki, które uloko­wały się w głębszych jej warstwach w celu bezpiecznego przezimowania. Wydobyte na powierzchnię gleby organizmy nie przeżyją zimowego spadku temperatury.

Głębokie przekopanie zagonów jest niezbędne po je­siennym wysiewie nawozów mineralnych. Zabieg ten pozwala na właściwe wymieszanie z glebą składników pokarmowych wniesionych przedwegetacyjnie i ich za­trzymanie w glebie przez okres zimy. Pamiętajmy, że je­sienne rozrzucenie nawozów organicznych np. kompostu czy kory również wymaga przekopania.

O ile przekopywanie gleb ciężkich i średnich przynosi niewątpliwe korzyści, bo tulipany nie lubią takich gleb, to odwrotny skutek osiągniemy stosu­jąc ten zabieg na glebach lekkich. Ze względu na swoją luź­ną strukturę, matą zawartość frakcji koloidalnej i przewagę porów areacyjnych, są to gleby niezwykle przepuszczalne i przewiewne, mające trudność z zatrzymywaniem wody. Uprawa tych gleb powinna mieć więc na celu poprawę ich wilgotności, dlatego zabiegi uprawowe na glebach lekkich powinny być ograniczone do minimum. Stosując na takich glebach odwracanie wierzchniej warstwy, dodatkowo je roz­luźniamy i nadmiernie napowietrzamy. Przyspiesza to w znacznym stopniu rozkład substancji organicznej, której gleby lekkie I tak zawierają niewiele. Przekopanie gleby mo­żemy w tym przypadku zastąpić wiosennym spulchnieniem. Wyjątek stanowi tu jesienne stosowanie nawozów organicz­nych, które wymagają wymieszania z glebą.

Podobne wpisy:

  1. Wasze rośliny i kwiaty
  2. JEŻÓWKA PURPUROWA NA PRZEZIĘBIENIA
  3. W daleką podróż samochodem
  4. Opłacalność korzystania
  5. Gry strzelanki

Skomentuj