Metoda oceny ryzyka zawodowego według polskiej normy PN-N- 18002

Napisany w kategorii Edukacja | 0 komentarzy

Metoda oceny ryzyka zawodowego według polskiej normy PN-N- 18002

Metoda oceny ryzyka zawodowego według polskiej normy PN-N- 18002

Metody oceny ryzyka zawodowego są bardzo potrzebne w każdej firmie. Dokonana ocena ryzyka daje realną możliwość przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom lub niwelować te już występujące. Gromadzenie takich dokumentów wpływa też na stałą poprawę bezpieczeństwa pracy. Dlatego warto w swojej firmie w sposób rzetelny dokonać oceny ryzyka zawodowego, gdyż ma ono ogromne znaczenie w poprawie funkcjonowania przepisów bhp w firmie. Ta ocena ryzyka zawodowego opiera się na dwóch przesłankach. Ocenia się częstotliwość występowania urazów- zagrożeń a także określa się ciężkość następstw zagrożeń. Ciężkość tych następstw jak i częstotliwość ich występowania określa się poprzez trzy poziomy: mały średni i duży. I w ten sposób dokonuje się oceny ryzyka na każdym stanowisku, czyli np. u pracownika obsługującego piłę zagrożenie przecięciem się jest duże, ale może być tak, że przez lata swojej działalności firma nie odnotowała takiego przypadku, wtedy prawdopodobieństwo jest małe. Czyli ryzyko zawodowe jest małe, warto zawsze jednak podejmować działania całkowicie zmniejszające ryzyko  (co jakiś czas należy dokonywać oceny ryzyka zawodowego). Jeśli np. w firmie zdarzały się często takie wypadki to można uznać, że prawdopodobieństwo jest wysokie (są to sytuacje, w których potrzebna była pierwsza pomoc). I tak dokonaliśmy oceny ryzyka zawodowego: jest ono duże, dlatego nikt z pracowników nie powinien pracować na tej pile, do czasu aż zostaną zapewnione lepsze środki ostrożności i ochrony.

Podobne wpisy:

  1. W daleką podróż samochodem
  2. Kolejne porady dla podróżujących samochodem
  3. Edukacja w Poznaniu

Komentarze wyłączone.